İş Yeri Ortam Ölçümleri

Yazar: | Kategori: Genel Yorum Yok
İş Yeri Ortam Ölçümleri

İş Yeri Ortam Ölçümleri

İş yerlerinin ortam ölçümleri sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş laboratuarlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu maksat ile çalışma yapan laboratuarlar, iş hijyeni, ölçüm, test ve analizi yapan laboratuarlar hakkında yönetmelik esaslarına uymak zorundadır.

Hizmet sunucularının, bakanlıktan bu yönetmelikte belirtilen esaslarda bulunduğuna dahil yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.

İş Yeri Ortam Ölçümleri Neleri Kapsar?

İş sağlığı ve güvenliği kanunun ilgili maddeleri gereği, iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin aksatılmadan ve ilgili kanun hükümlerine göre yerine getirilmesi maksadı ile ortam ölçümü işlemlerinin yapılması yasal bir zorunluluktur.

Bu zorunluluk kapsamında bulunan ölçüm işlemleri, gürültü ölçümü, dozimetrik gürültü ölçümü, el kol titreşim ölçümü, toz ölçümü, gaz ölçümü, termal konfor ölçümü, aydınlatma ölçümü, tüm vücut titreşim ölçümü, oölçümü ve topraklama ölçümü gibi başlıklar altında toplanmaktadır.

Bahsedildiği üzere her bir ölçüm cinsi, işletmelerde bulunan personelin çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uygun hale getirilmesi maksadı ile yapılması gereken işlemler olarak bilinmektedir.

Her bir ölçüm cinsinde, ölçü yapılacak etkenlere göre risklerden korunmak genel başlığı altında yönetmelikler bulunmak ile birlikte, ölçüm işlemlerinin yapılmasında bu yönetmelik esaslarına göre hareket edilmesi zorunludur.

Bir örnek ile açıklanacak olur ise, gürültü ölçümü çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir. Personelin sağlığını tehdit edecek gürültülü ortamların ortadan kaldırılması, devamlılık arz eden gürültü kaynaklarının yok edilmesi veya minimum seviyelere indirilerek insan sağlığını tehdit etmemesi yönünde yapılan tüm çalışmalar, tespit edilen gürültü ölçümü verilerine göre şekillenmektedir.

Periyodik Kontrol Nedir?

Kelime anlamı ile periyodik kontrol işletmelerde kullanılmakta olan her türlü ekipmanın düzenli olarak kontrol edilmesi anlamına gelmektedir. Bu ekipmanlar arasında, basınçlı kaplar, kompresörler, kaldırma ya da indirme araçları, paratonerler, elektrik tesisatları gibi aksamlar bulunmaktadır.

Ayrıca, havalandırma sistemleri yük asansörleri, vinçler ve forklift gibi araçlarda, bu kontrol sistemine dahil edilmektedir. Sistemin uygulanmasının temel amacı, çalışanlar üzerindeki risklerin ortadan kaldırılması, her türlü ekipmanın işler halde bulundurularak tehdit unsuru olarak görülmesinin engellenmesi şeklinde ifade edilmektedir.

Bir Yorum Yaz